A  A  A

Nieuw beeldmerk Bisdom Breda

Maandag 15 Augustus 2016 - Het bisdom van Breda introduceert een nieuw beeldmerk. Dit maakt het bisdom bekend op het patroonfeest van het bisdom, Maria Tenhemelopneming 15 augustus. Communicatieregisseur Daphne van Roosendaal legt uit: “In 2009 werd een logo voor de bisdombedevaart naar Lourdes ontwikkeld, dat gebruik maakt van Maria Tenhemelopneming uit het oude wapen van het bisdom. De figuur van Maria Tenhemelopneming wordt daarop afgebeeld op een rode achtergrond met de drie kruisen van de stad Breda. Na die bedevaart was al enige tijd het voornemen om meer te doen met deze afbeelding. Het wachten was op een goede aanleiding en een goed moment.”

Lees meer >>

Vacature secretarieel medewerker

Dinsdag 26 Juli 2016 - Het bisdom Breda is op zoek naar een secretarieel medewerker voor 16 uur per week (0.44 fte). De taak van secretarieel medewerker bestaat uit het verzorgen van de secretariële en administratieve werkzaamheden en zorgen voor de voortgang hiervan ten dienste van de werkprocessen van de bisdomorganisatie.

Lees meer >>

Deze zomer: Volg de Wereldjongerendagen

Woensdag 20 Juli 2016 - Zondag 17 juli zijn de jongeren uit het bisdom Breda samen met jongeren uit het bisdom Rotterdam en Paramaribo hun reis naar de Wereldjongerendagen in Krakau gestart. Vanuit het bisdom Breda reizen veertien jongeren en vier begeleiders naar de WJD. De jongeren kunnen rechstreeks worden gevolgd op hun reis via onder meer een weblog.

Lees meer >>

Eerste diocesane onderscheiding uitgereikt

Woensdag 20 Juli 2016 -  Op zondag 17 juli reikte vicaris W. Wiertz in de kerk van de H.H. Philippus en Jacobus te Koewacht de eerste diocesane onderscheiding uit aan André Celie uit Koewacht. Dit gebeurde tijdens de eucharistieviering van 9.30 u.

Lees meer >>

Bedevaart naar de basiliek in Hulst

Woensdag 20 Juli 2016 -  De Heilige Willibrordusbasiliek is, zoals de Michelingids zegt, een omweg waard. Dat is altijd al zo maar zeker in het Heilig Jaar van Barmhartigheid. De basiliek is een van de drie pelgrimskerken in het bisdom van Breda. In de koorkerk wordt bijzonder aandacht geschonken aan de zeven lichamelijke werken van Barmhartigheid.

Lees meer >>

Luisteren met je hart essentieel voor relatie

Dinsdag 19 Juli 2016 -  Communicatie was het sleutelwoord tijdens de gezinsdag van het bisdom Breda. Deze vond op zondag 17 juli 2016 plaats in de ruimtes van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven. Ongeveer 60 belangstellenden namen deel aan deze dag.

Lees meer >>

Viering feest van Maria Magdalena in Goes: barmhartigheid

Maandag 18 Juli 2016 - Op 10 juni 2016 publiceerde de congregatie van de goddelijke eredienst en de sacramenten een decreet waarin bekend gemaakt werd dat paus Franciscus de gedachtenis van de heilige Maria verheven heeft tot de rang van feest. Daarmee staat haar feestdag op dezelfde hoogte als de apostelfeesten. Haar feest blijft op 22 juli.

Lees meer >>

Samenwerking van drie priesteropleidingen in vormingsprogramma

Vrijdag 15 Juli 2016 - Met ingang van het komende studiejaar zullen voltijds priesterstudenten van het Aartsbisdom Utrecht, het Bisdom Breda en het Bisdom Rotterdam naast hun reguliere colleges een gezamenlijk vormingsprogramma volgen, waar het gaat om de priesterlijke en pastorale vorming en de priesterlijke spiritualiteit. Tot op heden boden de betreffende bisdommen het vormingsprogramma afzonderlijk aan. Nu is om praktische redenen gekozen voor een samenwerking.

Lees meer >>
Zomerperiode

In verband met de zomer en vakanties worden er van eind juli tot eind augustus geen nieuwsberichten op deze site geplaatst.

Daarna wordt de nieuwsvoorziening hervat en wordt ook weer de wekelijkse digitale nieuwsbrief verzonden.

Volg deze zomer de Wereldjongerendagen.